19 December 2022

quid est commune inter eltonum ioannem et huius temporis papam?

in litteris hodiernis publicis nonnulla inveniri possunt de equite dicto aurato eltono nomine ioanne cantore.

qui vero quondam nonullis abhinc annis oxoniam cum venisset in litteris a iuvenibus publicatis ipse fertur summum pontificem benedictum xvi anum vocasse. 

his nostris temporibus, romanus pontifex eos quos criminari cupit coprophagos seu coprophilos luculentus vocare solet.

utrumque virum cacologum osque foedum nominandum suspicor.

nonne tu?

4 comments:

Albertus said...

Sic est, reverende domne! Et ego idem suspicor.

Michael said...

valde assentio, pater.

CIRUJANOREAL said...

Beth sy'n gyffredin rhwng John Elton a'r Pab presennol?
mewn llenyddiaeth gyhoeddus gyfoes gellir dod o hyd i rai am farchog o'r enw Elton Aur o'r enw John the Singer.

ond pwy unwaith, rai blynyddau yn ol, pan y daeth i Oxonia, mewn llythyr a gyhoeddwyd gan wyr ieuainc, y dywedir iddo ei hun alw y goruchaf pontiff, wedi ei fendithio yn un ar bymtheg oed.

yn ein hoes ni, ni fydd y pontiff Rhufeinig yn galw'r rhai y mae'n dymuno cyhuddo coprophages neu coprophiles yn luculentes.

Rwy'n amau ​​​​y dylid enwi'r dyn â'r cwfl a'r geg hyll.

peidiwch â chi

Albrecht von Brandenburg said...

Si sodomitae equites fieri possunt, equitatus non flocci faciendi sunt.

AvB.